AİLƏ HAQQINDA DEYİMLƏR - www.himayadar.org

 UNUTMAMALI: XOŞBƏXT AİLƏLƏR GƏLƏCƏYİN SAĞLAM VƏ GÜCLÜ TOPLUMUNU YARADIR! QADIN-KİŞİ BƏRABƏRLİYİNDƏ FƏRDİN MƏNFƏƏTİ AİLƏYƏ, AİLƏNİN MƏNAFEYİ TOPLUMA BAĞLANMALIDIR! 

Перейти к контенту

Главное меню:

AİLƏ HAQQINDA DEYİMLƏR

XƏBƏRLƏR

AİLƏ  HAQQINDA DEYİMLƏR
Ø  Ailəni dayanıqlı edən qadın ilə kişi arasındakı eyniyyət yox, fərqdir. Məhəbbət özü də bu fərqin sayəsində mümkün olur. (Əbu Turxan)
Ø Ancaq böyük məhəbbət ailə həyatındakı anlaşılmazlıqları aradan qaldıra bilər. (Drayzer)
Ø Ata-ananın övlada məhəbbəti sövq-təbii, övladların ata-anaya məhəbbəti isə şüurludur. (Nəsirəddin Tusi)
Ø Bərabərlik iddiası ailəni sarsıdır. bu Turxan)
Ø Bütün dünyanı gəzib səadət axtardım, – tapmayıb, kor-peşman evə döndüm. Sən demə o, evdə məni gözləyirmiş. (Əbu Turxan)
Ø Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir, bədbəxt ailələrin isə hərəsi bir cür bədbəxtdir. (Lev Tolstoy)
Ø Çox vaxt qadınlar ağılın yoxluğundan yox, çoxluğundan ağılsızlıq edirlər. (Əbu Turxan)
Ø Dostluq etməyi bacaran evlənəndə də uğurlu evlənər; belə ki, nikah da dostluq istedadına əsaslanır. (Fridrix Nitsşe)
Ø Dünya bir evdirsə, övlad işıqdır,
Oğul arxadırsa, qız yaraşıqdır. (Səməd Vurğun)
Ø Əgər istəyirsənsə izdivacın göyün yeddinci qatında olsun, əvvəlcə uçmağı öyrən. (Əbu Turxan)
Ø Ər-arvad bir yerdə yaşamasaydılar, uğurlu nikahlara daha tez-tez rast gəlmək olardı. (Fridrix Nitsşe)
Ø Ərin, yaxud arvadın tərbiyəsi onların dava-dalaşı zamanı özünü daha qabarıq göstərir. (Corc Bernard Şou)
Ø Əsl kişi hətta bu günün cazibəsində olarkən də, sabahı düşünə bilir. (Əbu Turxan)
Ø Ev kiçik bir mədəniyyət ocağıdır. (Çarlz Dikkens)
Ø Evlənmək çətin deyil, evli olmaq çətindir. (M. Unamuno)
Ø Evlənmək öz hüquqlarımızı yarıbayarı azaltmaq, vəzifələrimizi isə ikiqat artırmaq deməkdir. (Artur Şopenhauer)
Ø Evlənməzdən qabaq gözlərinizi dörd açın, amma evləndikdən sonra –yumun. (Bencamin Franklin)
Ø Eyni növlü bitkilər, biri ala dağda, biri qara dağda olsa da, bir ailənin üzvü hesab edilirlər. Qızılgüllə tikan isə həmişə yanaşı olsalar da, başqa ailələrə aiddirlər və onların izdivacı istisna olunur. (Əbu Turxan)
Ø Gözəl qadın gözlər üçün cənnət, ürək üçün cəhənnəm, ciblər üçün təmizlikdir. (Fontenel)
Ø Gözəl qadın insanın gözlərinə, gözəl xasiyyətli qadın isə ruhuna dinclik gətirir. (Volter)
Ø Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur. (Mirzə Ələkbər Sabir)
Ø Hər bir ana ümid edir ki, qızı ondan daha yaxşı ər tapacaq, oğlu isə atasının tapdığı qədər yaxşı arvad tapmayacaq. (M.Andersen-Nekse)
Ø Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir. (Məmməd Səid Ordubadi)
Ø İnsan ağlını itirəndə evlənir, səbrini itirəndə boşanır. (D.Jirarden)
Ø Kişi də, qadın da tək qanadla yaranır. Pərvazlanıb uçmaq üçün qanadların qoşalaşması lazımdır. (Əbu Turxan)
Ø Kişi evin beyni, qadın isə ürəyidir. (Volter)
Ø Kişi özgəsinin sirrini öz sirrindən yaxşı saxlayır, qadın isə yalnız öz sirrini saxlaya bilir. (Jan de Labrüyer)
Ø Kişi üçün hər şeyin əslində necə olduğu önəmlidir. Qadın üçün isə önəmli olan hər şeyin necə təqdim olunması və zahirən uyğun gəlməsidir. (Uilyam Folkner)
Ø Kişilər elmi, qadınlar poeziyanı xatırladır. (Əbu Turxan)
Ø Kişini maraqlandıran başqalarının onun haqqında nə düşündükləri, qadını maraqlandıran isə – başqalarının onun haqqında nə söylədikləridir. (Hippel)
Ø Klassik qadınlar klassik poeziyaya, modern qadınlar isə modern poeziyaya bənzəyirlər. (Tur Xander)
Ø Nikahın qarşıya qoyduğu ideal – cismani yaxınlıqdan başlayıb mənəvi birliyə çatmaqdır. (Mahatma Qandi)
Ø Övladınızı öz zamanınıza görə yox, gələcək zamana görə yetişdirin. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
Ø Qadın bilməyənə nəfs, bilənə nəfəsdir. (Şəms Təbrizi)
Ø Qadın hökmranlıq edir, amma idarə etmir. (D.Jirarden)
Ø Qadın ictimailəşəndə ailə dağılır. (Əbu Turxan)
Ø Qadın öz yaşını doğum tarixindən deyil, evləndikdən sonra hesablayır. (Con Lokk)
Ø Qadın üçün keçmişin xatirələri və gələcək haqqında xəyallar önəmlidir; amma onu hərəkətə gətirən bu günün duyğularıdır. (Əbu Turxan)
Ø Qadın üçün tam səmimi olmaq, çılpaq gəzməyə bərabərdir. (Stendal)
Ø Qadının ağlı ürəyinin yedəyində olur. (Əbu Turxan)
Ø Qadının əvvəlcə ürəyi gedir, dalınca da ağlı başından çıxır. (Əbu Turxan)
Ø Qadının qurduğu tələlər kişinin tələlərindən daha uzun müddətə hesablanmış olur. (Əbu Turxan)
Ø Qadının ürəyini almaq üçün bir yalan bəs edir, kişiyə xoş gəlmək üçün isə hər dəfə yeni yalan lazım gəlir. (Çesterfild)
Ø Qadınlar oxşarlığı eyniyyət kimi qəbul etməyə daha çox meyllidirlər. Oxşar fikirlərin əslində nə qədər fərqli olduğunu aşkara çıxarmaq – kişi təfəkkürü üçün səciyyəvidir. (Əbu Turxan)
Ø Qadınlar sevmədikləri kişiyə zərrə qədər acımaz. (Aleksandr Düma)
Ø Qadınlar tərifi bir uduma, acı həqiqəti isə – damcı-damcı içirlər. (Deni Didro)
Ø Qadınların ən güclü silahı zəiflikdir. (İ.A.Bunin)
Ø Qadınların kiçik qüsurlarını bağışlamayan kişilər heç vaxt onların böyük məziyyətlərindən zövq ala bilməzlər. (Cübran)
Ø Qadınların saxlaya bildikləri yeganə sirr bilmədikləri sirrdir. (Kiçik Seneka)
Ø Qayıq iki avarın eyni anda hərəkət etməsi ilə üzür, avarların hərəkəti bir-birinə uyğun gəlməsə, dalğalar qayığı aşırar. Evlilik də qayıq kimidir. (E.Levi)
Ø Sivilizasiyanın əsasında əmək bölgüsü dayandığı kimi, ailəni də mümkün edən kişi ilə qadın arasında əmək bölgüsüdür. (Əbu Turxan)
Ø Uşağın tərbiyəsinə onu tanımaqla başlamalıyıq. (Jan Jak Russo)
Ø Yaxşı arvad ərinin xoşladığı şeyləri xoşlayır. (Deyl Karnegi)
Ø Yaxşı qadın ərə gedəndə xoşbəxtliyi vəd edir, pis qadın isə onu gözləyir. (V.O. Klüçevski)
Ø Yaxşı qadınla evlilik həyat fırtınasında sığınacaqdırsa, pis qadınla evlilik – sığınacaqda fırtınadır. (D. Ptitsen)
****************************************************************************************************************************************************************
Ø  Ana - həyatın sonsuzluğudur. (Emil Zolya)
Ø  Ana, hər vaxt haqlıdır. (Herman Suderman)
Ø Analar, hər şeyi görməsələr belə ürəkləriylə eşidərlər. (Nikolay Ostrovski)
Ø  Bir ana ürəyi dibində əfv olan bir uçurumdur (Onore de Balzak)
Ø  Bir ana ürəyi, dibində həmişə əfv olan bir uçurumdur (Onore de Balzak)
Ø Bütün sevgilər unudular yalnız Ana sevgisindən başqa. (Asef Sas)
Ø Cənnət anaların ayaqları altındadır. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
Ø Dünyanın misli bərabəri olmayan varlığı, yaranışın əsl möcüzəsi anadır.
Təbiətin ən böyük möcüzəsi anadır. (İohann Volfqanq Göte)
Ø Heç kim, qollarında bir uşaq tutan ana qədər cazibədar və bir neçə uşaq arasındakı bir ana qədər hörmətli deyil. (İohann Volfqanq Göte)
Ø Mənə, oxuduğum kitabların ən gözəlinin hansı olduğunu soruşsanız deyəcəm: Anamdır (Avraam Linkoln)
Ø Qadının ən böyük vəzifəsi analıqdır (Mustafa Kamal Atatürk)
Bir ata yüz müəllimə əvəzdir. (Corc Herbert)
 • Ana, ata yaxşı tərbiyə almışlarsa, uşaqlar da tərbiyəli olar. (İohann Volfqanq Göte)
 • Ata olmaq asandır, atalıq etmək çətin. (V. Bush)
 • Ata-ananın mehriban münasibəti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir. (Demokrit)
 • Ataların günahını, anaların     fəzilətini uşaqların simasında görmək olur. (P. Burje.)
 • Atalarınızla yaxşı rəftar edin     ki, uşaqlarınız da sizinlə yaxşı rəftar etsin. (İbn Sina)
 • Dünyanın misli bərabəri olmayan     varlığı, yaranışın əsl möcüzəsi anadır. (Lüdviq van Bethoven)
 • Fərsiz övlad əldə altıncı     barmaq kimidir. Kəsərsən ağrıyar, saxlarsan eybəcər göstərər. (Növzər)
 • Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi     ədəbli, tərbiyəli cocuqdur. (Mirzə     Ələkbər Sabir)
 • Hər bir ata istəyir ki, onun     edə bilmədiklərini oğlu həyata keçirsin. (İohann Volfqanq Göte)
 • Kim ana qəlbinin telini qırar
    Tanrının qəzəbi belini qırar.
    Sənin arsızlığın-xəyanət ona,
    Vüqarın, təmkinin dəyanət ona. (M.     Bahar)
 • Kimin rastına yaxşı kürəkən     çıxıbsa, o, yaxşı oğul qazanıb, pis kürəkən çıxıbsa, qızını da     itirib. (Demokrit)
 • Təbiətin ən böyük möcüzəsi     anadır. (İohann Volfqanq Göte)
 • Yaxşı atanın verdiyi tərbiyəni     heç bir məktəb verə bilməz. (İohann     Volfqanq Göte)

Ailə bağları o qədər ağırdır ki daşımaq üçün iki nəfər lazımdır, hətta üç.
Aleksandr Dumas
******
Ailənin pozulması, müasir həyatın psixoloji və maddi şərtləri, narahat bir nəslin yetişməsinə səbəb olur. İnsanlar, uşağa narahatlıq və bəla kimi baxır; Məhz qərb öz özünü belə bitirir.
Alexis Carrel
******
Bir adamın arvadı üstündəki rəhbərliyi bir dövlət adamının rəhbərliyidir, siyasi bir idarədir, uşaqları üstündəki rəhbərliyi isə bir kralın rəhbərliyidir.
Aristotel
******
Ailə həyatının gözəlliyi kimi heç bir şey yoxdur, bir məmləkətin yüksəlməsi; Ev və ailə məhəbbətinə bağlıdır.
Çarlz Dickens
******
Arvad ər evlərində, bir-birilərinin müsafıriymiş kimi hərəkət etsinlər.
Confucius
******
Bir kişi tərbiyə edin; Bir insanı tərbiyə etmiş olarsınız, bir qadını tərbiyə edin, bir ailə tərbiyə etmiş olarsınız.
Fannie Hurst
******
Ana atanın sevinci, kədər və qorxulan kimi gizli qalır, sevinc hisslərini sözlə deyə, üzülüb qorxduqlarını da demək istəmirlər.
Frensis Bekon
******
Qadın şəfqət və gözəlliyin, kişi doğrunun və haqqın nişanəsi olarsa, o evdə xoşbəxtlik olar.
Fransua de La Rochefaucauid
******
Yuvasını sevən bir qadın üçün dözülməz olunmaz çətinlik, qatlanılmayacaq fədakarlıq yoxdur.
Həzrət Əli (r.a).
******
Sizin ən xeyir-liləriniz, xanımlarına ən yaxşı davrananlarınızda.
Hz.məhəmməd (tezis).
******
Ailə həyatının gözəlliyi, heç bir yerdə yoxdur.
Oskar Vilde
******
Ailə, kralların belə girmədiyi bir qaladır.
Ralf Valdo Emerson
******
Heç bir insan, yaxşı öyrədilmiş bir ailə qədər əhəmiyyətli bir miras qoymaz.
Tomas Skot
******
Dünya bütün axtardıqdan sonra, xoşbəxtliyin öz doğma yuvasında olduğunu öyrənəcəksiniz.
Volter
******
Ailə, hər cür yaxşılıq və pisliyin öyrədildiyi bir məktəbdir.
Ən Qəribəsi
******
İnsan, insan olaraq o qədər çox acı və sevincə boğulmuşdur ki, bir arvad ərinin bir-birinə nələr borclu olacağı heç hesablanmır belə, ancaq əbədiyyətin ödəyəcəyi bir sonsuz borcdur o.
Volfqanq Van Höte
******
Ən mükəmməl sayılan qadın, uşaqlarına; Atalarının yoxluğunda ata ola biləcək qadındır.
Volfqanq Van Höte
Dərdin çoxsa söylən, borcun yoxsa evlən.
TÜRK ATALAR SÖZÜ
Ər ilə arvadın xəmiri bir yerdə yoğrulub.
AZƏRBAYCAN  ATALAR SÖZÜ
Uşağı oxudan - atanın kisəsi, ananın kasası.
ATALAR SÖZÜ
Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir.
ƏRƏB ATALAR SÖZÜ
Pis övlad altıncı barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən səni eybəcər göstərər.
ATALAR SÖZÜ
Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur.
MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR
Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar.
ATALAR SÖZÜ
Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir.
MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ
Ər-arvad ipəkdir, araya girən köpək.
ATALAR SÖZÜ
Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
1
ATALAR SÖZÜ
Bir ata doqquz oğul saxlar, doqquz oğul bir atanı saxlamaz.
ATALAR SÖZÜ
Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzıqanlı qalar.
FARS ATALAR SÖZÜ
Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar.
TÜRK ATALAR SÖZÜ
Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.
ATALAR SÖZÜ
Ərinə sahib olmaq istəyirsənsə, əvvəlcə onun mədəsinə sahib ol.
İSPAN ATALAR SÖZÜ
Məndən olub mənə oxşamır.
ATALAR SÖZÜ
Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
ATALAR SÖZÜ
Hər işləyən - kişi olmaz,
Hər doğan - ana olmaz.
ATALAR SÖZÜ
Subayın malın it yeyər, canın - bit.
ATALAR SÖZÜ
Balam mənə əzizdir, tərbiyyəsi özündən də əzizdir.
ATALAR SÖZÜ
Evlənmək çətin deyil, evli olmaq çətindir.
M. UNAMUNO
Ancaq böyük məhəbbət ailə həyatındakı anlaşılmazlıqları aradan qaldıra bilər.
DRAYZER
Ailə
Əsl kişi hətta bu günün cazibəsində olarkən də, sabahı düşünə bilir.
ƏBU TURXAN
Ailə
Qadın üçün keçmişin xatirələri və gələcək haqqında xəyallar önəmlidir; amma onu hərəkətə gətirən bu günün duyğularıdır.
ƏBU TURXAN
AiləQadın
Qadın ictimailəşəndə ailə dağılır.
ƏBU TURXAN
AiləQadın
Klassik qadınlar klassik poeziyaya, modern qadınlar isə modern poeziyaya bənzəyirlər.
TUR XANDER
Ailə
Su axar, çuxurunu tapar.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Yaxşı qadınla evlilik həyat fırtınasında sığınacaqdırsa, pis qadınla evlilik – sığınacaqda fırtınadır.
1
D. PTİTSEN
Ailə
Kişi üçün hər şeyin əslində necə olduğu önəmlidir. Qadın üçün isə önəmli olan hər şeyin necə təqdim olunması və zahirən uyğun gəlməsidir.
UİLYAM FOLKNER
AiləQadın-Kişi
Evlənmək öz hüquqlarımızı yarıbayarı azaltmaq, vəzifələrimizi isə ikiqat artırmaq deməkdir.
ARTUR ŞOPENHAUER
Ailə
Uşağın tərbiyəsinə onu tanımaqla başlamalıyıq.
JAN JAK RUSSO
Ailə
Qadınlar tərifi bir uduma, acı həqiqəti isə – damcı-damcı içirlər.
DENİ DİDRO
Ailə
Kişilər elmi, qadınlar poeziyanı xatırladır.
ƏBU TURXAN
Ailə
Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir, bədbəxt ailələrin isə hərəsi bir cür bədbəxtdir.
LEV TOLSTOY
AiləBədbəxtlik
Eyni növlü bitkilər, biri ala dağda, biri qara dağda olsa da, bir ailənin üzvü hesab edilirlər. Qızılgüllə tikan isə həmişə yanaşı olsalar da, başqa ailələrə aiddirlər və onların izdivacı istisna olunur.
ƏBU TURXAN
Ailə
Kişi evin beyni, qadın isə ürəyidir.
VOLTER
AiləQadın-Kişi
Qadın öz yaşını doğum tarixindən deyil, evləndikdən sonra hesablayır.
CON LOKK
AiləQadın
Nikahın qarşıya qoyduğu ideal – cismani yaxınlıqdan başlayıb mənəvi birliyə çatmaqdır.
MAHATMA QANDİ
Ailə
Ərin, yaxud arvadın tərbiyəsi onların dava-dalaşı zamanı özünü daha qabarıq göstərir.
CORC BERNARD ŞOU
Ailə
Ailəni dayanıqlı edən qadın ilə kişi arasındakı eyniyyət yox, fərqdir. Məhəbbət özü də bu fərqin sayəsində mümkün olur.
ƏBU TURXAN
AiləQadın-Kişi
Çox vaxt qadınlar ağılın yoxluğundan yox, çoxluğundan ağılsızlıq edirlər.
ƏBU TURXAN
Ailə
Qadın bilməyənə nəfs, bilənə nəfəsdir.
1
ŞƏMS TƏBRİZİ
AiləQadın
Qadınların kiçik qüsurlarını bağışlamayan kişilər heç vaxt onların böyük məziyyətlərindən zövq ala bilməzlər.
CÜBRAN
Ailə
Ər ilə arvadın torpağı bir yerdən götürülüb
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Qadının əvvəlcə “ürəyi gedir”, dalınca da “ağlı başından çıxır”.
ƏBU TURXAN
Ailə
Qadının ağlı ürəyinin yedəyində olur.
ƏBU TURXAN
Ailə
Bərabərlik iddiası ailəni sarsıdır.
ƏBU TURXAN
Ailə
Ər-arvad bir yerdə yaşamasaydılar, uğurlu nikahlara daha tez-tez rast gəlmək olardı.
FRİDRİX NİTSŞE
Ailə
Kişi də, qadın da tək qanadla yaranır. Pərvazlanıb uçmaq üçün qanadların qoşalaşması lazımdır.
ƏBU TURXAN
AiləQadın-Kişi
Dostluq etməyi bacaran evlənəndə də uğurlu evlənər; belə ki, nikah da dostluq istedadına əsaslanır.
FRİDRİX NİTSŞE
Ailə
Gözəl qadın insanın gözlərinə, gözəl xasiyyətli qadın isə ruhuna dinclik gətirir.
1
VOLTER
AiləQadın
Atıcı atar, tayını tapar.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Əvvəl evin içi, sonra çölü.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Övladınızı öz zamanınıza görə yox, gələcək zamana görə yetişdirin.
MÜHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (SƏS)
Ailə
Qadınların ən güclü silahı zəiflikdir.
İ.A.BUNİN
Ailə
Əgər istəyirsənsə izdivacın göyün yeddinci qatında olsun, əvvəlcə uçmağı öyrən.
ƏBU TURXAN
Ailə
Bütün dünyanı gəzib səadət axtardım, – tapmayıb, kor-peşman evə döndüm. Sən demə o, evdə məni gözləyirmiş.
ƏBU TURXAN
Ailə
Evlənməzdən qabaq gözlərinizi dörd açın, amma evləndikdən sonra –yumun.
BENCAMİN FRANKLİN
Ailə
Ata-ananın övlada məhəbbəti sövq-təbii, övladların ata-anaya məhəbbəti isə şüurludur.
1
NƏSİRƏDDİN TUSİ
Ailə
Qadın üçün tam səmimi olmaq, çılpaq gəzməyə bərabərdir.
STENDAL
AiləQadın
Anası gəzən ağacı qızı budaq-budaq gəzər.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Ev kiçik bir mədəniyyət ocağıdır.
ÇARLZ DİKKENS
Ailə
Qızını döyməyən, dizini döyər.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Hər bir ana ümid edir ki, qızı ondan daha yaxşı ər tapacaq, oğlu isə atasının tapdığı qədər yaxşı arvad tapmayacaq.
1
M.ANDERSEN-NEKSE
Ailə
Döyülməyən düyüdən aş olmaz.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Qadınlar sevmədikləri kişiyə zərrə qədər acımaz.
ALEKSANDR DÜMA
Ailə
Qadının qurduğu tələlər kişinin tələlərindən daha uzun müddətə hesablanmış olur.
ƏBU TURXAN
Ailə
Kişi özgəsinin sirrini öz sirrindən yaxşı saxlayır, qadın isə yalnız öz sirrini saxlaya bilir.
1
JAN DE LABRÜYER
AiləQadın-Kişi
Qadınların saxlaya bildikləri yeganə sirr bilmədikləri sirrdir.
KİÇİK SENEKA
Ailə
Kişini maraqlandıran başqalarının onun haqqında nə düşündükləri, qadını maraqlandıran isə – başqalarının onun haqqında nə söylədikləridir.
HİPPEL
Ailə
Dünya bir evdirsə, övlad işıqdır,
Oğul arxadırsa, qız yaraşıqdır.
SƏMƏD VURĞUN
Ailə
Yaxşı qadın ərə gedəndə xoşbəxtliyi vəd edir, pis qadın isə onu gözləyir.
V.O. KLÜÇEVSKİ
AiləQadın
Gərək təkcə gəlin gəlin olmasın, gəlin gedən yer də gəlin olsun.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Qadınlar oxşarlığı eyniyyət kimi qəbul etməyə daha çox meyllidirlər. Oxşar fikirlərin əslində nə qədər fərqli olduğunu aşkara çıxarmaq – kişi təfəkkürü üçün səciyyəvidir.
ƏBU TURXAN
Ailə
Sivilizasiyanın əsasında əmək bölgüsü dayandığı kimi, ailəni də mümkün edən kişi ilə qadın arasında əmək bölgüsüdür.
ƏBU TURXAN
AiləQadın-Kişi
Gözəl qadın gözlər üçün cənnət, ürək üçün cəhənnəm, ciblər üçün təmizlikdir.
1
FONTENEL
AiləQadın
Yaxşı arvad ərinin xoşladığı şeyləri xoşlayır.
DEYL KARNEGİ
Ailə
Qadınsız evdə hörümçəklər tor qurar.
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Qadının ürəyini almaq üçün bir yalan bəs edir, kişiyə xoş gəlmək üçün isə hər dəfə yeni yalan lazım gəlir.
ÇESTERFİLD
Ailə
Qadın hökmranlıq edir, amma idarə etmir.
1
D.JİRARDEN
AiləQadın
Qayıq iki avarın eyni anda hərəkət etməsi ilə üzür, avarların hərəkəti bir-birinə uyğun gəlməsə, dalğalar qayığı aşırar. Evlilik də qayıq kimidir.
E.LEVİ
Ailə
İnsan ağlını itirəndə evlənir, səbrini itirəndə boşanır.
D.JİRARDEN
Ailə
Yoldaşını bağışla; bağışladığını xatırlama və xatırlatma
ŞEYX ŞAMİL
Ailə
Evlənmək, haqqlarını ikiyə bölmək və vəzifələrini ikiyə qatlamaq deməkdir.
ARTUR ŞOPENHAUER
AiləEvlilik
Həqiqi namuslu insan ailəsini özündən,vətənini ailəsindən,insanlığı isə Vətənindən uca tutmalıdır
JAN LERON DALAMBER
VətənAilə
Ağac yıxılsa, kölgəsi qalmaz.
EL HİKMƏTİ
Ailə
Boxçasına bax duzunu al,
Anasına bax qızını al
ATALAR SÖZÜ
Ailə
Sən ailəni seçmirsən. Onlar Allahın sənə bəxşidir, necə ki səndə onlara.
DESMOND TUTU


Materiallardan istifadə yalnız «www.himayadar.org»a istinad etməklə mümkündür. ©«himayadar.org» 2018
Назад к содержимому | Назад к главному меню